Faculty of Spatial Sciences

Below you can find the faculty association from the Faculty of Spatial Sciences, affiliated with the FVOG.

Ibn Battuta

Ibn Battuta is de faculteitsvereniging van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Onder deze faculteit vallen twee bachelors en acht masters en is met ongeveer 800 leden een erg diverse vereniging. Ibn Battuta heeft talloze commissies die zowel sociale als vakgerichte activiteiten organiseren. Ook zijn wij de schakel tussen studenten en het werkveld. Dit komt met name naar voren bij activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, verdiepende en verbredende excursies en de jaarlijkse carrièredag. Door deze mix van activiteiten worden veel studenten gemotiveerd om actief te worden bij Ibn Battuta en zichzelf te ontplooien op allerlei gebieden. Gezelligheid is een van de kernkwaliteiten van de vereniging. Dit uit zich vooral in onze koffiekamer, waar leden tussen colleges graag langskomen voor een kopje zelf gezette koffie.