Faculty of Behavioural and Social Sciences

Below you can find all the study associations from the Faculty of Behavioural and Social Sciences, affiliated with the FVOG.

 

ODIOM

ODIOM is the study association of Pedagogical and Educational Sciences. ODIOM has over 700 members divided over the different years of the different studies. ODIOM was found in 2003 and is arisen from STUVO after the implementation of the bachelor “Pedagogical & Educational Sciences” at the  Rijksuniversiteit Groningen. This bachelor consists of the following directions: Orthopedagogics (Youth Care, Learning Issues and Supporting People with Restrictions) and Pedagogics & Educational Sciences (Education, General Family Education and Adult Education). Later on the Academic Study for Pimary School Teachers (AOLB) has been added to ODIOM.
We organise several activities during the year. For example, we organise (inter)national excursions, company visits and social activities. In addition, we publish our ODIOM Magazine and a membersalmanac. We have a room in the Nieuwenhuisbuilding, Grote Rozenstraat 38.

Societas

Sociëtas is sinds 1989 de studievereniging van Sociologie. Na 28 jaar zijn we doorgegroeid tot een vereniging met 200 leden welke bestaat uit bachelor- en masterstudenten. De vereniging bestaat uit 9 commissies die zowel carrièregerichte activiteiten als
nevenactiviteiten organiseren. Er is maandelijks een borrel, jaarlijks een buitenlandse trip, een almanak, een liftwedstrijd en nog veel meer! Ook brengt het lidmaatschap het voordeel met zich mee dat je korting krijgt bij het kopen van studieboeken bij de vereniging. Wij zijn
te vinden in ons verenigingshok, ‘de Bunker’, op de faculteit van GMW welke ook altijd druk bezocht wordt door al onze leden!

Since 1989, Sociëtas is the study association for sociology. After 28 years we have grown to be an association with 200 members who are bachelor and master students. The study association consists of 9 committees which organize career-related activities as well as other
activities. Every month there is a social drink and every year there is a trip to a foreign country, a yearbook, a hitchhiking contest and many other activities! Being a member of Sociëtas also has the advantage of getting a discount on study books when bought at our association. You can find us in our board room, ‘de Bunker’, at the faculty of Social and Behavioral Sciences which is also visited a lot by our members!

VIP

VIP is de studievereniging van de studie Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. VIP bestaat sinds 1981 en is, met ongeveer 1500 leden, één van de grootste studieverenigingen in Groningen. VIP organiseert een breed scala aan activiteiten voor psychologiestudenten, zowel met een sociaal als een studie-gerelateerd karakter. Voorbeelden van activiteiten zijn het introductiekamp voor eerstejaars, de diesweek, de maandelijkse VIP-borrel en feesten. Ook worden er lezingen en workshops met een psychologisch karakter georganiseerd door VIP. Daarnaast zorgt de vereniging voor een boekenverkoop, waar leden hun boeken met korting kunnen kopen.

Het VIP-bestuur bestaat uit vijf of zes enthousiaste mensen die zich dagelijks hard inzetten voor de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de belangrijkste beslissingen en houden het overzicht. Veel activiteiten worden georganiseerd door de commissies van VIP. In totaal kent de vereniging meer dan 160 actieve leden, die elk hun eigen steentje bijdragen.

Kijk voor meer informatie op: www.vipsite.nl