Faculty of Economics and Business

Below you can find all the study and faculty associations from the Faculty of Economics and Business, affiliated with the FVOG.

Hieronder staan de verschillende studie- en faculteitsverenigingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aangesloten bij het FVOG.

Economische en Bedrijfskundige Faculteitsvereniging – EBF

Groninger Fiscale Eenheid – GFE

Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen – MARUG

De Marketing Associatie Rijksuniversiteit Groningen (MARUG) is een studievereniging voor alle Marketing studenten en marketing geïnteresseerden.

Risk

TeMa

VESTING

VESTING is de studievereniging voor de bachelor Econometrics & Operations Research en de bijbehorende Master Econometrics, Operations Research & Actuarial Studies. Het doel van VESTING is om een brug te slaan tussen de gedoceerde theorie en de praktijk, en om een warm thuis te bieden aan haar Groningse leden. Door het organiseren van zowel formele als informele activiteiten, kan VESTING met trots stellen dat de 80 actieve leden een hechte groep vormen.  Door het jaar heen vindt er binnen VESTING een scala aan activiteiten plaats, van een congres met inspirerende sprekers tot een liftwedstrijd. Nauw contact met bedrijven zorgt voor een goed idee van je toekomst als econometrist in het bedrijfsleven. Met het idee dat studeren niet alleen hard blokken is, maar ook de gezelligste tijd van je leven kan zijn, gaan VESTING Leden enthousiast de studie tegemoet.

Pro Memorie

Pro Memorie is dé studievereniging voor Accountancy & Controlling studenten en geïnteresseerden aan de RUG. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de betrokkenheid van en het onderlinge contact tussen de studenten, alsmede het ondersteunen van studenten bij hun oriëntatie op hun toekomstige professie.

Pro Memorie streeft ernaar om een waardevolle aanvulling op de studie te zijn door zowel inhoudelijke als ontspannende activiteiten te organiseren. Hiermee wordt tevens beoogd studenten te stimuleren om de opleiding Accountancy & Controlling te gaan volgen en de opleiding met succes en voldoening af te ronden. Pro Memorie is de schakel tussen studenten, de universiteit en het bedrijfsleven en probeert aan de wensen van al haar belangengroepen te voldoen.