Volgende AVV FVOG / Next GA FVOG

Op dinsdag 4 oktober om 11:00 zal in zaal 5419-0013 van de Kapteynborg te Landleven 12 Groningen de volgende AVV van het FVOG plaatsvinden. De stukken hiervoor zullen uiterlijk dinsdag 27 september per mail naar alle besturen gestuurd worden. Wij hopen alle besturen hierbij aanwezig te zien. Hierbij is van belang nog op te merken dat de stukken niet uitgeprint zullen worden door het FVOG; de aanwezige besturen worden geacht deze zelf digitaal ofwel uitgeprint mee te nemen.


The next GA of the FVOG will take place om tuesday 4th of october starting 11:00 at room 5419-0013 of the Kapteynborg, address Landleven 12 in Groningen. We will mail the different files not later than on tuesday 27th of september. We hope we’ll see all of our boards at our GA! Note: this time, we won’t print out all the files before the GA. We expect the coming boards to bring the files themselves, digital or in print.
Also, for the English boards we’d like to acknowledge that our GA will be held in English. You are more than welcome to come and bring an interpreter. Also, you can ask questions in English if you need clarification.

Posted in bestuursmededeling.